“Là nơi các cán bộ nhân viên có thể học hỏi, cống hiến và tỏa sáng, Mobifone Service chào đón các ứng viên tài năng, trí tuệ, đạo đức và nhiệt huyết với công việc. Tại Mobifone Service, chúng tôi sẽ tạo những cơ hội và thử thách để mỗi cá nhân khẳng định vị trí của mình trên con đường sự nghiệp”.
(Lời ngỏ từ Tổng Giám đốc)