Dịch vụ thuê ngoài (BPO)
MobifoneService cung cấp đội ngũ làm việc có tay nghề cao chỉ trong thời gian ngắn, với chi phí thấp. Giảm thiểu rủi ro của doanh nghiệp.